Facebook广告数据参考:GEO- 东欧 电商行业:美容/护肤

跑的好的Facebook广告账号数据应该是怎样的?为大家提供一个东南亚GEO的参考:

Facebook广告数据参考:GEO- 东欧  电商行业:美容/护肤